Beton og cement

For industrier, der producerer, distribuerer eller på anden måde håndterer beton eller cement, er det afgørende at bruge det rigtige stykke vejeteknologi.

Uanset om opgaven er sporing af indgående råmaterialer eller forbrug af materialer under produktion og forarbejdning eller afsendelse af slutprodukt, spiller nøjagtige systemer til vejning og dosering en væsentlig rolle gennem hvert trin.

Cement består af en kombination af en blanding af mange forskellige midler såsom calcium, kalksten, flyveaske og andre råvarer og ingredienser. Vejebånd og doseringsudstyr anvendes i cementforarbejdning til at kontrollere, måle, dokumentere og give et ensartet flow af rå- og færdigt materiale gennem hele processen.

For at opnå og derefter opretholde den nødvendige nøjagtighed ved vejning og dosering i et så krævende miljø, hvor følsomt udstyr gentagne gange skal fungere under anstrengende forhold, bliver styrke, udholdenhed og pålidelighed nøglefaktorer. Derfor sørger vi, når vi hos Jesma designer veje- og doseringsløsninger til beton- og cementindustrien, for, at de er lige så hårdføre, som de er præcise.