Biomasse

Fejlopmåling af materialet kan resultere i fejl andre steder i en ellers kontinuerlig proces. Det resulterer i lav udnyttelse af biomassen og manglende opfyldelse af kvalitetsstandarder.

I biomasseindustriens anlæg og fabrikker kan Jesma vejeudstyr/løsninger bruges til at overvåge processerne for at sikre ensartede mængder, og finde den mest effektive udnyttelse af dine biomasseprocesser.

Omkring tre fjerdedele af verdens vedvarende energiforbrug involverer biomasse. Biomasse refererer til dyre- og plantebaseret – organisk materiale “foderlagre” såsom træflis, træpiller, animalsk affald, sukkerrør, bionedbrydeligt affald og meget mere. Disse bruges til at producere og generere varme, elektricitet og biobrændstoffer, vha. affald til at skabe energi.

Kontakt os vedrørende din branche