Kan du dosere nøjagtigt baseret på forholdet mellem flow og additiv?

Svaret er JA! Arla Foods, Samden Danmark skulle forbedre nøjagtigheden i forholdet mellem flow og tilsætning af tilsætningsstoffer. Det, de ønskede, var at opnå den bedst mulige nøjagtighed mellem flowet og det ønskede additiv.

Det betyder, at når strømmen gik op eller ned, så gjorde den doserede mængde af additiv det samme. Først og fremmest er nøjagtig dosering nøglen.

Eventuelle tillægsfejl skulle også registreres, så blandingen kunne stoppes så hurtigt som muligt.

“Wet-mix produkter er meget krævende at producere, da vi opererer med meget dyre råvarer, som doseres i store mængder. En mulig fejl i produktionen vil være meget dyr. Samtidig indeholder produkterne flere tilsætningsstoffer, som skal tilsættes i 100% præcise mængder. En fejl i additivblandingen vil ødelægge resten af produktet”.

Ingeniør Allan Petersen – Arla Foods Samden, Danmark.

Jemmas differential løsning (LIW) er skabt til Arlas udfordring, idet den kan håndtere tilsætningen samt overvågning af flowet og samtidig holde øje med fejl på tilsætningen. LIW overvåger ikke kun, men registrerer også mulige fejl og stopper doseringsprocessen med det samme, samtidig med at der opretholdes høj nøjagtighed under hele doseringsprocessen.

“I dag har vi tre Jesma differential systemer, som fuldt ud overholder vores høje kvalitetsstandarder. De er alle en del af vores store blandesystem, og er både funktionelle og præcise. Samtidig er vægtene nemme at betjene, da de beregner doseringerne ud fra specifikke krav og er meget pålidelige”.

Ingeniør Allan Petersen – Arla Foods Samden, Danmark.

Lær mere om vores differentialvægt

Brochure