Flowmåling og additiv dosering, en løsning med to vægte 

Lantmännen, der er førende inden for landbrug, maskiner, bioenergi og fødevarer, havde brug for at måle flowet i deres melproduktion og samtidig tilsætte et tilsætningsstof i forhold til flowmængden.

“Tidligere har det været meget svært for os at finde en god og enkel løsning på, hvordan vi kunne finde selve flowet. Det er meget vigtigt for os, at vi kender det præcise flow, da vi tilsætter tilsætningsstoffer i forhold til flowet. Hvis vi så har et ikke-konstant flow, vil dette automatisk påvirke hele blandingen.”

Torben Bodin, driftsleder Lantmännen, Danmark.

Kombinationen af to vægte løste udfordringen

Jesma besluttede ud fra dialog med kunden, at en JesFlow ville være løsningen til måling af melflow, og et differentialsystem efterfølgende ville sikre tilsætning af tilsætningsstoffet.

“Da det er af afgørende betydning for lantmännen, at blandingsforholdet er som angivet og altid ensartet, var det nødvendigt for os at ændre vores strategi for at opnå den krævede kvalitet.”

Torben Bodin, driftsleder Lantmännen, Danmark.

Når Lantmännen sigter og recirkulerer melet gennem 3-4 forskellige sigter, kan materialeflowet variere fra 95% til 105% af den ideelle kapacitet. Det er netop den proces, som det nye vejesystem optimerer og dermed sikrer og opretholder en høj kvalitetsstandard.

 

En succesfuld løsning fra Jesma

“Tidligere blev vi tvunget til at blande på en krydsning mellem volumetrisk og gravimetrisk blanding.  Med den nye teknologi sigtede vi efter den mest optimale løsning – og med denne nye metode blander vi kun gravimetrisk. Vores holdning er klar – processen skal styres på den bedst mulige teknologiske måde. Indkøringen af systemet har været perfekt, og den nye løsning er en succes.

Torben Bodin, driftsleder Lantmännen, Danmark.

Se flow vægte Differentialvægte Brochure