Nøjagtighed
Gentagelse
Kvalitet
det er vores område
Vi tilbyder en bred vifte af forskellige type vægte egnede til enhver slags proces- og check vejning.

Jesma udvikler løsninger baseret på den individuelle kundes behov. 

Dynamisk vejning

Dynamic Weighing - JesBelt A

JesBelt A

Med det uovertrufne fleksible design, er JesBelt A egnet til en bred vifte indenfor procesindustrierne, hvor høj nøjagtighed og linearitet danner grundlaget for en effektiv produktionslinje.

 

JestBelt A båndvægten er bygget omkring en isoleret vejebro med 4 vejeceller og automatisk båndstramning.  Det tekniske design skaber fremragende stabilitet, nøjagtighed og linearitet i betjeningen af båndvægten – fordele, der bakkes på af muligheden for at godkende JesBelt A ifølge EU-direktiver OIML R50, Welmec og MID til køb og salg, med en nøjagtighed ned til 0.25%.

 

JesBelt A er disponibel i en række standard størrelser og kan fremstilles lakeret stål, rustfrit stål AISI 304, eller hvor produkt berørte dele er i rustfrit stål.

 

Derudover tilbydes Jesbelt A også som specialfremstillet løsning i henhold til kundens behov.

 

Eksempler:

Anbefalede kontroller:

Alternative Løsninger

JesBelt-Mini

JesBelt-Mini

Det korrekte valg til vejning af små mængder.

JesBelt-Mini er special designet til vejning af små mængder af materiale ved lav hastighed. Gennem omhyggeligt design og grundig udvælgelse af dele giver JesBelt-Mini fremragende nøjagtighed og optimal levetid.

Med det begrænsede krav til plads, er JesBelt-Mini egent til en bred vifte i procesindustrien hvor høj nøjagtighed og linearitet danner grundlaget for en effektiv produktionslinje.

Anbefalede kontroller:

Alternative Løsninger:

JesBelt S

JesBelt S

Med det uovertrufne fleksible design, er JesBelt S egnet til en bred vifte indenfor procesindustrierne, hvor høj nøjagtighed og linearitet danner grundlaget for en effektiv produktionslinje.

Konstruktion med 2 vejeceller monteret direkte under en præcis afdrejet rulle sikrer fremragende stabilitet og nøjagtighed og sammen med en 2-kanals Tacho, der kontinuerligt overvåger hastigheden på båndet,  sikres en høj kvalitet for betjening og driftsikkerhed i det daglige brug.

JesBelt S er disponibel i en række standard størrelser; og kan fremstilles i lakeret stål, rustfrit stål AISI 304, eller hvor produkt berørte dele er i rustfrit stål. Således enhver forstyrrelse af båndets drift opfanges og formidles til styringen.

Anbefalede kontroller:

Alternative Løsninger:

JesBelt D

JesBelt D

JesBelt-D består af et transportbånd ophængt i to støtteprofiler. Bæltet kører på høj præcisionsruller og med rustfri plader ved indløb/ udladning. Bæltet er forsynet med en justerbar skraber, der effektivt renser båndet ved udledningen

Anbefalede kontroller:

Alternative Løsninger:

JesBelt K

JesBelt K

Specialdesignet båndvægt til fødevareindustrien.  Sammenlignet med traditionelle båndvægte, er VBK væsentligt mere simpel i sin opbygning, da den vejende del er indskudt i selve konstruktionen, og ved hjælp af 1 stk. single-point vejecelle skabes en utrolig stor stabilitet og nøjagtighed.

Båndvægten er konstrueret til levnedsmiddelbrug. Det vil sige, at vægten er modulopbygget og meget rengøringsvenlig. Det er simpelt at demontere båndet, alle ruller kan tages af og vaskes i vaskemaskine. Vægten er konstrueret i rustfrit stål.

JesBelt K bliver konstrueret til det aktuelle behov, hvor der tages størst muligt hensyn til materialernes art og vægt samt til omgivelserne.

Båndvægten er en velegnet løsning til mange opgaver, hvor en vejefunktion skal indbygges. Vægten kan med stor nøjagtighed arbejde med forskelligartede materialer såsom fisk, kød osv.

.

Anbefalet Styring:

Alternative Løsninger:

JesBelt F

JesBelt F

En båndvægt baseret på vægtstangsprincippet, og er derfor velegnet til vejning af grovere produkter, ved høj temperatur og slidende produkter.

Grundet den robuste konstruktion er JesBelt F særligt velegnet til heavy-duty industrier hvor sand, kul, gummi, glas etc. Vejes.

En JesBelt F kan klare produkttemperaturer op til 160 C med et kort peak på 200 C, den har et simpelt design og en nem brugerflade. Den tilpasses nemt eksisterende proceslinjer, og er godt alternativ til den traditionelle båndtransportør med båndvægt.

Anbefalet styring:

Alternative Løsninger:

VIBB/EER

VIBB/EER

Båndvægt til indbygning I båndtransportør, tilbydes i tre version og fælle for alle tre er at de er opbygget med afdrejede høj præcisionsruller monteret på vejeceller i en stabil galvaniseret ramme.

For at opnå den ønskede nøjagtighed skal materialet have opholdt sig på vejestrækningen minimum 1 sek. og Jesma anbefaler at montere vejestellet så tæt på materialeindløb som muligt, dog bør materialet have opholdt sig min. 4 sekunder på båndet inden det bevæger sig ind på vejestrækningen.

Vægten kan godkendes ifølge MID/OIML R50- klasse 0.5 ,1 & 2

Anbefalet Styring:

VIBB/EES

Indbygningsbåndvægten, VIBB/EES tilbydes i tre forskellige versioner, fælles for de tre typer er at de alle er opbygget med afdrejede høj præcisionsruller monteret på vejeceller i en stabil galvaniseret ramme.

Vægten kan godkendes ifølge MID/OIML-klasse 1 & 2

Ved denne vægt type anbefales montering så tæt på materialeindløbet som muligt, dog skal materiale (det vejede) opholde sig ca 2 sekunder på båndet inden det bevæger sig ind på vejestrækning.

Anbefalet Styring:

JesBuffer

JesBuffer

JesBufferen er udviklet til regulering og dosering af flow af meget lette materiale, dvs. materialer med en densitet fra 20 kg/m3, så som hø, papir, forskellige typer af fibre, alternative brændstoffer, mineraluldsfibre osv.

Vægtsystem består af en forbeholder med et bånd, som flytter materialet fra forbeholderen til båndvægten af typen JesBelt-A. I toppen er JesBufferen udstyret med en justerbar tromle der sikrer at materiale flowet til båndvægten føres over med en fast lagtykkelse.

Niveauet i bufferen holdes konstant via hastighedsregulering. Bufferen kan håndtere en volumen variation op til 1 m3 og på samme tid opretholde en konstant lagtykkelse på båndvægten

Anbefalet styring

Alternative løsninger:

Gennemløbs-/Indtagsvægte

JesIntake

JesIntake

Gennemløbsvægt med fokus på driftssikkerhed og nøjagtighed. En JesIntake er velegnet til håndtering af høje flowhastigheder og kan fås med vejenøjagtigheder bedre end 0.1 %.

Baseret på den høje nøjagtighed og optimale driftssikkerhed findes vægten i to godkendte version i henhold til MID-direktiverne, OIML R107 og R61; klasse 0.2 og 0.5.

Vægten består af en forbeholder og en vejebeholder med pneumatisk drevne spjæld, indbygget i et solidt stålstativ med fuld afskærmning.

Forbeholderen bevirker, at materialet kan tilføres kontinuerligt under afvejningen, samt at materiale tilførslen kan afbrydes nøjagtig ved opnået afvejningsmængde.

Anbefalet styring:

Alternative Løsninger:

Flow vægte

Dynamic Weighing - JesFlow

JesFlow

Flowvægten, JesFlow er designet til in-line og kontinuerlig vejning af bulk materialer som for eksempel pulver og granulater.

JesFlow vægten er opbygget med en præcis vejecelle ophængt i et parallelogram, hvilket isolerer vejecellen mekanisk fra vægten. Med den mekaniske isolering er vægten fri for bevægelige dele og dermed stort set vedligeholdelsesfri og med lang levetid

Vejenøjagtighed på +/- 0.5 % inden for 20-100% af det maksimale flow.

Anbefalet styring

Alternative løsninger:

JesImpact

JesImpact

En flowvægt baseret på VPR-vægte, designet til in-line og kontinuerlig vejning af bulk materialer som for eksempel pulvere og granulater.

Prelpladevægten opbygges med høj-præcisions vejecelle monteret i et stærkt og stabilt Parallelogram, som isolerer vejecellen fra den omgivende mekaniske konstruktion. Dette gør JesImpact vægten fri for bevægelige dele, således en meget lang levetid kan forventes.

Vejenøjagtighed på +/- 1% inden for 20-100% af det maksimale flow.

Produktindløbet til vægten leveres med indløbstragt, således produktet fordeles jævnt på hele prelpladen. Derved opnås en optimal nøjagtighed og driftssikkerhed.

Anbefalet styring:

Alternative Løsninger:

Dynamic Weighing - VPR Impact Weigher

VPR, flowvægt

Flowvægten af type VPR er designet til in-line og kontinuerlig vejning af bulk materialer som for eksempel pulver og granulater.  Vægten kan installeres i vertikale proceslinjer med tørre og frit-flydende produkter, den installeres nemt i eksisterende proceslinjer.

Flowvægten VPRs konstruktion uden bevægelige dele betyder at man kan forvente meget lang levetid, den har en vejenøjagtighed på +/- 2% inden for 20-100% af det maksimale flow.

Anbefalet styring:

Alternative løsninger:

Differentialvægts systemer

Loss in Weight System

Differentialvægte

Differentialvægten fra Jesma er en fuldelektronisk vægt, som er specielt udviklet til kontinuerlig blanding af pulvere og væske med en høj dynamisk nøjagtighed; Selv under den kritiske fase med genfyldning af vejebeholderen.

Funktionsprincippet for en differentialvægt er – via gentagne statiske vejninger – at bestemme et masseflow fra en beholder. Vejebeholderen tømmes langsomt, og vægttabet pr. tidsenhed giver mængdesignalet, som styrer hastigheden på uddoseringen til ønsket værdi.

For at opnå den højst mulige dynamiske vejenøjagtighed, monteres sneglen med en høj frekvens 2-kannals tacho, som kontinuerligt overvåger hastigheden på sneglen og sender den aktuelle hastighed til Jesmas kontrol system.

Kontrolsystemet opdaterer kontinuerligt forholdet mellem sneglens hastighed og den doserede mængde med det aktuelle indhold i vejebeholderen og gemmer disse værdier som historiske data.

Anbefalet styring:

Alternative løsninger:

Micro and Nano dosing System

Mikro- og Nanodoseringssystemer

Mikro- og nanodoseringssystemer fra Jesma er udviklet specielt til findosering af ingredienser, tilsætningsstoffer og råmaterialer, hvor overdosering kan være skadefuldt og/eller meget dyrt for den enkelte virksomhed.

Ved at tage højde for produkternes egenskaber, gør Jesmas system det muligt at dosere selv produkter med dårligt flow.

Ethvert af vores systemer kan tilpasses kundens behov.

Micro and Nano Scales

Mikro- og Nano vægte

Når der arbejdes med små eller store batches af pulver, mineraler eller granulater er det vigtigt at doseringen er præcis, da materialerne ofte er værdifulde. Jesmas Mikrodoseringssystemer er designet til netop sådan anvendelse. Mikro- og nanodoseringsvægte vælges i forhold til ønsket kapacitet og neholder volumen for den specifikke anvendelse.

På baggrund af Atex krav, har jesma udviklet VSS/EE mikrovægten hvor alle elektriske/ pneumatiske dele er fjernet fra støvzonen.

De forskellige typer mikro- og nanovægte sikrer optimal tømning af det enkelt produkt og fungerer med meget høj nøjagtighed.

Micro and Nano Scales

JesHopper- EEK, enkeltbeholdervægt  

Enkeltbeholdervægten, JesHopper-EEK er designet og konstrueret til at opfylde behovet for optimal driftsikkerhed i den moderne procesindustri.  Enheden består af et intelligent modulopbygget design, der sikrer nem og enkel transport af enhed samt høj fleksibilitet. Ydermere kan vægten forlænges ud større ombygning, hvis det viser sig nødvendigt.

Dynamic Weighing - Double Hopper Scale

JesHopper – EEB, dobbeltbeholdervægt.

Dobbelt beholdervægten: type JesHopper-EEB er designet og konstrueret til at opfylde behovet for høj time kapacitet i den moderne procesindustri.

Vægten har en kombination af veje- og efterbeholder, som tillader en ny vejning at gå i gang samtidig med den forudgående tømmes. Den solide og gennemtestede konstruktion giver markedsledende timekapacitet samt driftsikkerhed uden at gå på kompromis med vejenøjagtigheden.

For at øge kapaciteten yderligere, kan beholdervægten leveres med 2 eller flere vejebeholdere, så udvejning af flere komponenter kan udføres samtidig.

Dynamic Weighing - Double Hopper Scale

JesLoader

Jesmas JesLoader er designet til at læsse en forudindstillet mængde af bulk-materiale fra flere siloer i lastbiler (el.lign.). Enheden er monteret på skinner, så den nemt flyttes fra en silo til en anden. Mens den samtidig sørger for at påkrævede mængde materiale læsses fra hver silo.

JesLoader fjerner behovet for at montere vægte under hver enkel silo, samt behovet for gentagne ture til en brovægt efter fyldning af materiale fra siloerne.

Funktionalitet

  • Lastbilen el. lign positioneres korrekt og chaufføren indfører ordre nummeret i kontrolsystemet. *
  • JesLoaderen positionerer sig selv under den forprogrammerede silo ved at navigere via en tacho (incremental encoder)
  • Når JesLoaderen er positioneret under siloen, frigøres den forud godkendte produktmængde i vægten.
  • Efter komplet fyldning guides JesLoaderen i korrekt position over lastbilen ved brug af en fjernbetjenings-løsning, og produktet frigøres så snart det accepteres af operatøren.

 

*Dette kan fungere som en del af det overordnede kontrolsystem eller gennem en IT8000E fra Jesma.

Bemærk venligst: det overordnede kontrolsystem er ikke en del af enheden og leveres derfor ikke med den.

Big Bag håndtering

Big Bag weighing unit

Big bag vejeenhed

Jesma big-bag vægte kan benyttes til flere forskellige produkttyper som for eksempel foder, mel, granulater m.m.  Enheden er en special designet elektronisk vejesystem specifikt til fyldning og vejning af big-bags.

Vægten består af en ventil, sækkeklemme, hæve/sænke automatik for fyldestuds samt et rullestel der samtidig virker som vejeenhed. Desuden leveres enheden med blæser, klapventil samt et stativ hvorpå alle komponenter er monteret.

Indløbet sker gennem ventilen, der betjenes pneumatisk. Ventilen kontrollere materialeflowet, mens armene på poseklemmen aktiveres ved hjælp af sensorer på hver side af påfyldningsrøret

Når vægten nærmer sig slutvægten begynder fin-dosering, og når den fastsatte vægt er nået, hæves sækkeklemmen og den fyldte sæk er så fri fra enheden og klar til videretransport.

Dynamic Weighing - Big Bag weighing unit

JesBag 1000

JesBag-1000 er en komplet enhed designet for at fylde og veje big bags. Den kan benyttes til afvejning og fylding af en række forskellige produkttyper heriblandt foder, mel, piller, granulater og træpiller.

Anlægget består af et pallemagasin, automatiseret rullebane, fyldestation med indbygget vejefunktion samt drevet rullebane til opbevaring af op til 16 fyldte big bags. Anlægget leveres komplet med styreskab.
Enheden leveres komplet m. elektrisk kontrol.

Dynamic Weighing - JesCheck Metal

JesCheck Metal

JesCheck er en kombineret checkvejer og metaldetektor, hvilket vil sige at den udfører to processer på samme tid.  Systemet er udviklet til brug i forbindelse med transportbånd, og integreres let ind i den eksisterende produktlinje.

Den kombinerede checkvægt/ metaldetektor har en programmerbar kontrolenhed, hvilket betyder at efterfølgende anmodninger/ ændringer kan opfyldes.

Nye produkter implementeres nemt med den automatisk produktlærings funktion, hvor alle parametre opsættes automatisk og gemmes i hukommelsen til senere brug.   JesCheck laver løbende selvkontrol og sender en fejlmeddelelse ud, hvis en fejl skulle forekomme.

.

Anbefalet styring:

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.