Genbrug

Genanvendelse og genbrug er udviklingsområder og omfatter mange forskellige råmaterialer, herunder metaller, papir, plast og andet. Vejning er en vigtig faktor i enhver operation. Nøjagtig vejning af råmaterialer er lig med lettere dokumentation, hjælper med at reducere materialespild og opretholder en høj kvalitet på produktionsprocessen og produktet.

Pålidelig vejning af store mængder bulk materialer med svingende densiteter og forskellige egenskaber

Udstyr til genanvendelses-/genbrugsindustrien er ofte meget fleksibelt, da det skal tilpasses kravene til håndtering af forskellige og skiftende produktegenskaber, f.eks. varierende flowegenskaber, f.eks. enten meget lette eller meget tunge materialer.

Intelligente styresystemer sikrer ubesværet kommunikation af data

Vejeløsninger i genbrugs-/genanvendelsesanlæg kan anvendes til at veje det råmateriale, der bringes ind i anlægget, vejning under forarbejdning, f.eks. kontrol af mængden af bulk materiale, der tilføres fra punkt A til punkt B i produktionen, og vejning af det endelige genanvendte produkt.

For at opretholde nøjagtigheden gennem hele udstyrets livscyklus er det vigtigt at overveje regelmæssig vedligeholdelse og kalibrering for at sikre optimal udnyttelse af vejeløsningens potentiale.