Jesma Service

JESMA SERVICE YDELSER

Jesma serviceaftaler / service koncepter

Service segmentet er inde i en rivende udvikling i disse år, da forskning har vist, at hvis servicevirksomhederne og kunderne etablerer et tættere samarbejde vil dette resultere i en højere produktivitet, bedre kvalitet og mere tilfredse slutkunder, hvilket er til gavn for alle parter.

Jesma lancerer derfor en række nye tiltag som hjælper dig til at opnå de fordele som et tættere samarbejde medfører. Jesma ønsker at understøtte dine behov gennem hele  produkts levetid, lige fra de første tanker og ideer til produktet er opbrugt og skal skrottes, også kaldet ”asset management”.

For at understøtte denne proces har vi herunder en række serviceydelser som vi tilbyder. Disse er gældende uanset om du har en lille bordvægt eller har mange store vægte.

Extranet

På Jesma´ extranet kan du med et login få direkte adgang til alle dine certifikater og anden info omkring vejning.

Vi bruger naturligvis sporbare lodder til kalibrering af dine vægte, det er din sikkerhed for at det er udført korrekt. På Extranettet kan du også finde information omkring dette.

Log ind ved at klikke her.

Du kan også finde dine certifikater ved at scanne QR-koden på din vægt.

Har du ikke et login eller QR-koder kan du få det ved at kontakt os.

Reparationer

Ring til os på 75 72 11 00, hvis du har brug for akut hjælp.

Hvis det ikke er akut, kan du kontakte os her.

Jesma sætter en ære i at hjælpe med kort varsel, i tilfælde af nedbrud. Vi har gode aftaler ang. levering af reservedele, og vores personale står parat til at hjælpe når der er behov. Vi er meget fleksible og strækker os langt for at sikre jeres produktion opnår den højeste oppetid.

Dette gælder uanset om du har en lille bordvægt, eller noget proces-vejeudstyr, så står vi parat til at hjælpe dig.

Kalibrering

Jesma Vejeteknik A/S har specialiseret sig inden for kalibrerings-området, da det kræver en del specialviden og uddannelse samt stor erfaring. Vi udarbejder certifikater på de enkelte vægte som er jeres dokumentation for at vægten, på det givne tidspunkt, lever op til kravene, uanset egne procestolerancer.

Certifikaterne er altid tilgængelige via jeres login på Jesma´s Extranet, eller via de QR-koder, som sidder på vægtene. Dette hjælper jer med at holde styr på dokumentationen i dagligdagen og i forbindelse med audit.

Kalibrering af vægte er et vigtigt element, der er med til at sikre, at produkter og processer opnår den ønskede kvalitet. Selv mindre unøjagtigheder kan resultere i mistet indtjening, forringet kvalitet, eller ikke planlagt nedetid.

De nøjagtige vejeresultater er med til at sikre jeres omkostninger holdes på lavest mulige niveau, selv mindre unøjagtigheder har en omkostning og vil hurtigt vokse hvis man omregner til en længere periode, derfor anbefaler vi at der med jævne mellemrum tjekkes om vægten måler korrekt.

Tidsintervallerne mellem kalibreringerne er individuelle, og skal gerne baseres ud fra en risikoanalyse baseret på jeres egenkontrol, hvor det vurderes hvilke risici der kan være forbundet med nøjagtige vejeresultater. Jesma hjælper jer med at overholde de fastlagte intervaller, da vi i god tid kontakter jer, for dato og tidspunkt med henblik på kalibrering.

Reglerne for verificering blev ændret pr.1.1.2018.

Førhen skulle alle vægte, både almindelige bordvægte og automatiske vægte re-verificeres hvert 4. år.  Dette er ikke længere tilfældet.

De nye regler kræver at der kan dokumenteres overfor myndighederne at vægtene måler korrekt. Dette kan gøres ved at Jesma foretager en årlig kalibrering og udarbejder et kalibreringscertifikat.

Brydes plomberingen på vægten skal vægten re-verificeres.

Jesma anbefaler, at I fortsat laver en kalibrering hvert år og en re-verificering hvert 4. år. Dette sikrer den højeste nøjagtighed på vægten.

Ved at følge denne anbefaling minimeres dine omkostninger forsaget af unøjagtig vejning, og dermed den laveste TCO. (Total Cost of ownership)

Egenkontrollen anbefaler vi udføres ud fra sikkerhedstyrelsens anbefalinger, som du finder her.


Kalibreringen indeholder følgende hovedpunkter

  • Mekanisk gennemgang hvor vægten rengøres kritiske steder om nødvendigt. Tilstand på sliddele kontrolleres og eventuel udskiftning aftales.
  • Elektrisk kontrol hvor elektronik, kabler, førings veje og tilslutninger efterses og eventuelle fejl udbedres.
  • Kalibrering med sporbare referencer før og efter evt. justering. Kan der udføres kapacitets prøver (kalibrering med produkt) gøres dette.
  • Udfyldelse af elektronisk kalibrerings certifikat
  • Kalibrerings mærkat på vægt med dato for kalibrering samt termin for næste kalibrering
  • Online tilgang af kalibrerings certifikater på Jesma´s Extranet samt tilgang via scanning QR-kode på udstyret
  • Databasestyring af kalibrerings-/verifikations tidspunkt
  • Sporbarhed på Jesma’s reference udstyr
  • Kontrol af stamdata og udfyldelse af elektronisk certifikat

Akkreditereret kalibrering

Har du købt en verificeret vægt er denne godkendt til kommercielle formål. Eks. køb og salg af produkter. Er vægten blevet repareret, så plomberingen er blevet brudt eller har du mistanke om at den ikke vejer korrekt skal vægten re-verificeres.

Jesma har godkendelse til at foretage denne re-verifikation, dette gøres ved at udføre en akkrediteret kalibrering, hvorefter der påsættes ny plomberingen. Derefter udsteder vi et nyt kalibrerings-certifikat, som er godkendt af DANAK, hvorefter du igen har tilladelse til at bruge vægten til kommercielt formål.

Der er strenge krav til de inspektører som skal godkende vægten, derfor er har de fået en speciel uddannelse, så de sikre at alt foretages efter gældende love og regler. Vi samarbejder med Trescal i denne henseende og bruger naturligvis sporbare lodder som kalibreres med jævne mellemrum for sikre din vægt overholder lovgivningen.

Reservedele

Jesma har et stort lager af gængse reservedele, og gør en stor indsats for at sikre gode leveringaftaler med vores leverandører så leveringstiden på reservedele bliver så kort som overhovedet muligt.

Når man regner på hvordan man opnår mest mulig oppetid, opdager man ofte hvor meget en god leverance af reservedele betyder.

Jesma hjælper gerne med at sikre din reservedelsforsyning for at højne oppetiden i din produktion, kontakt os yderligere information.

Vores QR-kode system har indbygget en funktionalitet som hjælper dig til enkel reservedelsbestilling, scan blot QR-koden på din vægt og vælg ”reservedele” så bliver du guidet resten af vejen.

Har du ikke QR-koder kan du kontakte os her

Vores dygtige medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig med at finde netop den reservedel du mangler, ring eller skrive til os her.

Installation

Har du købt ny vægt eller påtænker du at gøre det, vil Jesma gerne hjælpe med at sikre den bliver korrekt monteret og indkørt.

Ved at have os til at hjælpe, sikre du at indkøringsperiode bliver så kort som overhovedet muligt, hvorved dit udbytte af systemet bliver optimalt. Forkert montage eller manglende indkøring kan let resultere i manglende udbytte og ekstra spild af produkt, så ønsker du at drage nytte af Jesma´ erfaring skal du blot kontakte os her.

Udlejning af vægte

Vi har mange forskellige mindre vægte på vores udlejnings lager, som vi gerne udlejer hvis du står og mangler en bestemt vægt i en kortere periode. Det kunne være at du har et nedbrud på din egen vægt og derfor akut mangler en vægt for at dine processer kan fortsætte, eller måske du blot har ekstra travlt den kommende periode men ikke ønsker at investere i nye vægte, så kunne Jesma´ vægt udlejning være vejen frem.

Kontakt os her, så vi sammen kan finde en aftale som, passer til dine behov.

Special vægte

Jesma lagerfører mange forskellige standard vægte som er lagt ind i vores webshop, men dette er blot et udpluk af vores vægte, så har du specielle ønsker hører vi gerne fra dig så vi sammen kan finde en løsning som passer ind til dit behov.

Findes løsningen ikke som standard løsning, har vi mange muligheder for at skræddersy en løsning til dine behov, da vi via vore egne medarbejdere kan lave mekaniske og software løsninger, som kan opfylde dine behov.

Kontakt os her, så vi kan høre om dine tanker og ideer.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.