Stenbrud og minedrift

For industrier, der producerer, distribuerer eller på anden måde håndterer råmaterialer, er det afgørende at bruge det rigtige stykke vejeteknologi.

I udvindingsindustrien, blandt andet i stenbrud eller minedrift, anvendes en blanding af statiske og dynamiske vejeløsninger til styring og måling på produktet.

Vejning i stenbrud og minedrift kan:
  • Transportere og måle store mængder materiale præcist – tons flyttet i timen.
  • Øge sporbarheden af læssesteder ved at vide, hvor meget materiale der er hvor og går hvor.
  • Forøg produktiviteten på grund af automatisering af visse processer
  • Facilitere dokumentation med konstant overvågning og nøjagtig måling af materialer.
  • Veje mængden af færdigt produkt, såsom forskellige typer tilslag.

Uanset om opgaven er sporing af indgående råmaterialer eller forbrug af materialer under produktion og forarbejdning eller afsendelse af slutprodukt, spiller vejning en vigtig rolle gennem hvert trin.