Weighfeeder for Meat

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy wymaga wysokich standardów w zakresie higieny i dokładności w procesie ważenia.

Istnieją powszechne normy higieniczne dotyczące maszyn i elementów maszyn stosowanych w przygotowywaniu i przetwarzaniu żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a tam, gdzie ma to zastosowanie, również w przetwarzaniu pasz dla zwierząt. Aby spełnić zapotrzebowanie na bezpieczne produkty spożywcze wysokiej jakości, wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem muszą być zabezpieczone, w celu zapobiegania np. zanieczyszczeniu. 

Możesz polegać na Jesma, jeśli chodzi o dokładne, wysokiej jakości rozwiązania wagowe, które spełniają wymagania norm higienicznych i zmniejszają ryzyko tworzenia produktów niezgodnych ze specyfikacją z powodu błędów w procesie ważenia.

Gdzie stosujecie ważenie w przetwórstwie spożywczym? Do śledzenia przychodów surowców, do pomiaru składników, kontroli jakości, do przechwytywania danych za pomocą inteligentnych systemów kontroli.

– Potrzebujesz porady w sprawie urządzeń ważących do swojej produkcji? Skontaktuj się z Jesma