Kamieniołomy i górnictwo

W branżach produkujących, dystrybuujących lub przetwarzających surowce w inny sposób kluczowe znaczenie ma zastosowanie odpowiedniej technologii ważenia.

W przemyśle wydobywczym, między innymi w kamieniołomach czy górnictwie, do zarządzania i mierzenia produktu stosuje się połączenie wag statycznych i dynamicznych.

Ważenie w kamieniołomach i górnictwie może:

  • Precyzyjnie transportuj i odmierzaj duże ilości materiału – tony przemieszczane na godzinę.
  • Zwiększ identyfikowalność punktów załadunku, wiedząc, ile materiału jest gdzie i dokąd trafia.
  • Zwiększ produktywność dzięki automatyzacji niektórych procesów
  • Ułatw dokumentację dzięki stałemu monitorowaniu i dokładnym pomiarom materiałów.
  • Zważyć ilość gotowego produktu, takiego jak różne rodzaje kruszywa.

Niezależnie od tego, czy zadaniem jest śledzenie przychodzących surowców, zużycie materiałów podczas produkcji i przetwarzania, czy też wysyłka produktu końcowego, ważenie odgrywa ważną rolę na każdym etapie.