Quarries and Mining

KAMIENIOŁOMY I GÓRNICTWO – PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

W branżach produkujących, dystrybuujących lub przetwarzających surowce w inny sposób, kluczowe znaczenie ma zastosowanie odpowiedniej technologii ważenia.

W kamieniołomach, górnictwie i innych gałęziach przemysłu wydobywczego do zarządzania i mierzenia produktu stosuje się kombinację statycznych i dynamicznych rozwiązań ważących.

Urządzenia do ważenia klasy przemysłowej potrafią:

  • Precyzyjnie transportować i odmierzać duże ilości materiału – tony przemieszczane na godzinę.
  • Zwiększyć identyfikowalność punktów załadunku, wiedząc, ile materiału jest gdzie i dokąd trafia.
  • Zwiększyć produktywność dzięki automatyzacji niektórych procesów.
  • Ułatwić dokumentację dzięki stałemu monitorowaniu i dokładnym pomiarom materiałów.
  • Zważyć ilość gotowego produktu, takiego jak różne rodzaje kruszywa.

Urządzenia ważące, takie jak wagi przenośnikowe i podajniki taśmowe, również odgrywają ważną rolę w minimalizowaniu ryzyka produkcji „złych partii” w kamieniołomach.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie Twojej branży