Recykling

Recykling i ponowne wykorzystanie (reuse) to branże rozwijające się, które mogą bazować na różnych surowcach, w tym metalach, papierze, plastiku itp. W każdym jednak przypadku istotnym czynnikiem jest odpowiedni proces ważenia. Dokładny pomiar surowców oznacza dokładniejszą dokumentację, pomaga zredukować odpad i wpływa na wysoką jakość procesu produkcji oraz produktu końcowego.

Niezawodne ważenie dużych ilości różnych materiałów sypkich

Sprzęt wykorzystywany w branży recyklingu/ponownego wykorzystania często musi być dostosowywany do różnych wymogów i obsługi różnych materiałów o zmiennej charakterystyce, np. przepływu, na co wpływa waga materiału, który może być albo bardzo lekki, albo bardzo ciężki.

Inteligentne systemy kontrolne zapewniają bezproblemową komunikację danych.

Rozwiązania wagowe w zakładach recyklingu/ponownego wykorzystania mogą być stosowane do ważenia surowca dostarczanego do zakładu, ważenia w ramach różnych procesów produkcyjnych, np. do kontroli ilości materiału przekazywanego z punktu A do punktu B linii procesowej, czy też do ważenia przetworzonego produktu końcowego.

Aby zachować dokładność sprzętu podczas całego okresu użytkowania i w pełni wykorzystać potencjał zastosowanych rozwiązań wagowych, ważne jest regularne przeprowadzanie prac konserwacyjnych i kalibracyjnych.