Przemysł skrobiowy

Skrobia i składniki skrobiowe są obecne w tysiącach codziennych produktów spożywczych i niespożywczych.

Skrobia znajduje się w produktach takich jak ziemniaki, kukurydza, pszenica i ryż. Przetwarzanie może się różnić w zależności od rodzaju surowca. Produkt ma zastosowanie do celów spożywczych, paszowych i przemysłowych.

Wagi w przemyśle skrobiowym są wykorzystywane podczas całego procesu produkcyjnego/przetwórczego. Surowce są ważone przy dostawie do fabryki, próbka surowca np. ziemniaki, korzenie manioku jest ważona w celu określenia zawartości skrobi, co służy do dokładnych rozliczeń z dostawcami.

W przemyśle skrobiowym można spotkać wiele procesów ważenia i dozowania | ciągłe dozowanie do mieszalnika | ciągłe dodawanie materiału na zasadzie utraty wagi | Transport materiału | pakowanie dużych worków.