JesIntake®

Waga przesypowa JesIntake - do zasypu i załadunku materiałów sypkich. Waga JesIntake używana jest do ciągłego ważenia w linii produktów sypkich, takich jak proszki i granulaty. Seria JesIntake nadaje się do obsługi wysokich prędkości przepływu,...