01. september 2022

Jesma øger service og kalibrering på egne vægte!

Pr. d. 1 September 2022 har Jesma valgt at overdrage service og kalibrering af statiske vægte til Vægteeksperten Service ApS.

Jesma vil stadig tilbyde service og installation af produkter indenfor vores eget produktsortiment, det vil sige produkter der er produceret under varemærket Jesma.

Specifikt betyder dette, at Vægteeksperten Service ApS fremover vil servicere kunder indenfor Service- og Kalibrering af disse vægte, mens Jesma øger service kapaciteten på eget produceret udstyr med Jesma navnet.

Fremtidig kontakt vil være:

Vægteeksperten Service ApS. CVR 43480529

Telefon + 45 71 99 75 01

Mail: support@vaegteeksperten.dk

Web: www.vaegteeksperten.dk

Vægteeksperten er Nordeuropas største forhandler af statiske vægte med særligt fokus på god kundeservice. Vægteeksperten overtager alle serviceaftaler, fastlagt såvel som fremtidige, fra 1. september. Service- og kalibrering af jeres produkter, vil stadig blive udført af de serviceteknikere, som I allerede har stiftet bekendtskab med gennem Jesma, da disse medarbejdere fremover vil være ansat hos Vægteeksperten ApS.

Kunder og samarbejdspartnere vil blive kontaktet af Vægteeksperten Service ApS indenfor den nærmeste fremtid med henblik på en dialog om fremtiden og fastsættelse af næste servicebesøg. Det skal I øvrigt bemærkes, at Jesma fortsat vil have et tæt samarbejde med Vægteeksperten Service ApS.

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at takke jer, vores kunder og samarbejdspartnere, for et fantastisk samarbejde gennem årene, og ikke mindst for den tillid I har vist os, ved at vælge at vælge os som jeres leverandør. Vi er overbevist om, at dette gode samarbejde vil fortsætte gennem Vægteeksperten Service ApS.

 

Er du i tvivl om hvorvidt vi kan hjælpe dig? 
Kontakt os endelig ved at bruge chat funktionen, giv os et kald eller send en mail på jesma@jesma.dk