Fisk og akvakultur

Akvakultur omfatter avl, opdræt og høst, hovedsagelig landbrug i vand. Som med enhver form for dyr er foder af høj kvalitet vigtig.

Fiskefoder består af en blanding af råvarer såsom måltider og tilsætningsstoffer, med varierende flowegenskaber. Alle ingredienser i blandingen doseres præcist for at sikre kvalitet og konsistens i den endelige blanding.

Forkert tilsat materiale kan ødelægge en hel blanding, dette kan dog løses ved hjælp af intelligente systemer forbundet til vejeløsningerne, der overvåger, registrerer og stopper processen, hvis der opstår fejl.

En kontrolleret gentagelig dosering er vigtig for at sikre en høj grad af sporbarhed og udføre konsekvent kvalitetskontrol, som efterspørgslen kræver i nutidens produktionsfaciliteter.