Fødevareindustrien

Fødevareindustrien kræver høje standarder med hensyn til hygiejne og nøjagtighed i vejeprocessen.

Der er fælles hygiejniske standarder for maskiner og maskinkomponenter, der anvendes til tilberedning og forarbejdning af fødevarer til konsum, og hvor det er relevant, også forarbejdning af dyrefoder. For at imødekomme efterspørgslen efter sikre fødevarer af høj kvalitet skal alle overflader, der kommer i kontakt med produktet, beskyttes for at forhindre f.eks. kontaminering.

Du kan stole på, at Jesma leverer nøjagtige vejeløsninger af høj kvalitet, der opfylder kravene til hygiejniske standarder og reducerer risikoen for at skabe produkter, der ikke opfylder specifikationerne, på grund af fejl i vejeprocessen.

Hvor bruger du vejning i fødevareforarbejdning?

Til sporing af indkomstråvarer, til måling af ingredienser, kvalitetskontrol, til at fange data med smarte kontrolsystemer.

– Har du brug for rådgivning om vejeudstyr til din produktion?