JesBuffer

BåndvægteJesBuffer

Vejning og dosering af produkter med lav densitet

Et doseringssystem til regulering og dosering af et jævnt flow af meget lette materialer. Jesma JesBuffer-løsningen består af en doseringsføder med en pre-bin (buffer) og en båndvægt type, JesBelt A.

Via hastighedsregulering af fremføringsanordningen håndterer bufferen volumenvariationer på op til 1 m3 og opretholder samtidig en konstant lagtykkelse på båndvægten.

  • Automatisk regulering af materialestrømmen.
  • Doseringsbånd med bærere til båndvægten for at sikre, at materialeflowet udføres med kontaktlagtykkelse.
  • Muligheder for systemopsætning med komplet Jesma MCC/OCC styreenhed.

Ideel til materialer med lav densitet såsom halm, papir, udskårne fibre, alternative brændstoffer, mineraluld, glasuld og mere.

Kontakt os
Flere detaljer

Produktkataloger:

Anbefalede kontrolsystemer

Referencer:

Alternative løsninger: